Onze competenties

Op maat gesneden zonne-energieprojecten verwezenlijken. In zijn totaliteit en duurzaam.

De markt van de toekomst “Hernieuwbare energiebronnen” wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen – en stelt haar actoren dan ook voor altijd nieuwe uitdagingen. Als ervaren en gerenommeerd, in fotovoltaïsche zonne-energie gespecialiseerd bedrijf zorgen wij daarbij voor het succes van complete zonne-energieprojecten. Wij bieden een ruim dienstenpakket rond de ontwikkeling, advisering, bouw en exploitatie van zonne-energiecentrales en ook rond de handel in zonne-energie. Kortom: wij begeleiden de complete levenscyclus van uw installatie. Onze van producenten onafhankelijke en alle bouwwerkzaamheden omvattende diensten stemmen wij uiteraard individueel op uw doelstellingen en wensen af.

Ontwikkeling

Wij ontwikkelen projecten: gaande van het eerste contact met grondbezitters tot de vordering en nakoming van alle door de autoriteiten opgelegde verplichtingen die tot een bouwvergunning voor de fotovoltaïsche installatie leiden. Eigen bouwingenieurs en landschapsarchitecten met jarenlange ervaring vrijwaren een professioneel verloop doordat wij op ooghoogte met de regionale gemeenten en autoriteiten informatie uitwisselen. Maar ook als u in de verkoop van uw zonne-energieproject geïnteresseerd bent: wij kopen projectrechten in ieder ontwikkelingsstadium.

 • Verwerving en vrijwaring van grondoppervlakken
 • Vrijwaring van stroomnet-aansluitingspunten
 • Sturing van vergunningsprocedures
 • Aankoop van projectrechten

Advisering

Wij nemen de technische advisering voor onze rekening: onze jarenlange ervaring op gebied van planning en bouw van grootschalige fotovoltaïsche installaties garandeert daarbij een betrouwbare, praktijkgerichte begeleiding. Technische planningsdocumenten die voor banken en investeerders als basis voor beslissingen dienen, bereiden wij zorgvuldig voor opdat aan alle eisen voldaan is.

 • Haalbaarheidsstudies
 • Locatieonderzoeken
 • Economisch-technische analyses
 • Technical Due Diligence
 • Monitoring van bouw, montage & ingebruikname

Planning

Wij plannen: met in totaal 4.100 MW aan aangesloten totaalvermogen in Duitsland, Europa, Azië en andere continenten en meer dan 3.000 MW aan zonne-energiecentrales in eigen beheer bieden wij een veelzijdige knowhow. Onze gediplomeerde ingenieurs en gecertificeerde projectmanagers nemen daarbij op maat gesneden planningstaken voor hun rekening.

 • Voorafgaande planning
 • Planning met het oog op vergunningen
 • Planning met betrekking tot de uitvoering
 • Aanbesteding/vergelijking van offertes
 • Ontwerp van contracten

Bouw

Wij zorgen voor de praktische realisatie: gaande van vakkundige montagedocumenten over de vlotte bouwcoördinatie en kwaliteitscontrole tot de geplande afwerking van de installatie met onze zustermaatschappij pvwerk en partners. Enerparc garandeert daarbij precies het professionele projectmanagement en de professionele controlling die grote investeringen in het kader van veeleisende projecten eisen. Daaraan dragen ook ons uit gerenommeerde partners bestaande netwerk en tevens onze praktische ervaringen in diverse landen bij.

 • Montage- resp. uitvoeringsdocumenten
 • Vakkundige leiding over en monitoring van de bouwwerkzaamheden
 • Logistieke coördinatie
 • Installatie & ingebruikname
 • Projectmanagement & documentatie

Exploitatie

Wij exploiteren: optimale opbrengsten en maximaal rendement vereisen een storingsvrije werking van de installaties – Enerparc zorgt in dit verband voor de randvoorwaarden. Geïntegreerde After-Sales-Service, technische bedrijfsvoering, centrale monitoring van installaties evenals regelmatige onderhoudsservice en snelle oplossing van eventuele storingen ter plaatse: onze klanten hebben de keuze uit verschillende serviceconcepten voor elke behoefte.

 • Bedrijfsvoering & monitoring
 • Monitoring van de operationele gegevens op afstand
 • Rapportering
 • Optimalisatie van de werking van de installaties
 • Instandhouding & oplossingen van storingen door de firma ENERPARC Service GmbH

Energiehandel

Wij handelen: samen met onze dochteronderneming Sunnic Lighthouse GmbH, eveneens met maatschappelijke zetel in Hamburg (Duitsland), beheren wij sinds 2012 ons bestaand portfolio aan fotovoltaïsche installaties. Als energiehandelshuis ligt onze expertise daarbij in de directe commercialisering van de geproduceerde elektriciteit en dit zowel uit onze eigen zonne-energieparken als andere hernieuwbare-energie-installaties.

 • Markttoegang tot relevante elektriciteitsbeurzen 
 • Voedingsprognoses voor uw installaties
 • Energiehandel
 • Nieuwe registratie, commercialisering & facturering
 • Recht op schadeloosstelling voor schikkingen

Investeren

Wij investeren in de zelf beheerde zonne-energiecentrales en dekken hier de complete waardeketen. Actueel heeft de firma Enerparc meer dan 600 zonne-energiecentrales met een vermogen van 3.000 MW in eigen beheer – zelf ontwikkeld, met een eigen team gebouwd en onder toezicht van eigen medewerkers. Enerparc neemt deel aan EEG-aanbestedingen, investeert in projecten met vaste teruglevertarieven en ontwikkelt subsidievrije zonne-energiecentrales in Europa met stroomafnamecontracten (PPA) voor elektriciteitsbedrijven of grootverbruikers.

 • 3.000 MW in eigen beheer
 • Planning, bouw & exploitatie
 • Deelname aan EEG-aanbestedingen
 • Ontwikkeling van subsidievrije zonne-energiecentrales

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een vaak op lange termijn, tussen een stroomafnemer (koper) en een installatie-exploitant (verkoper) van hernieuwbare energiebronnen afgesloten stroomafnamecontract. Dit contract regelt alle noodzakelijke condities, zoals de hoeveelheid elektriciteit, door onderhandelingen bedongen prijzen, de afwikkeling vanuit balansoogpunt of de contractduur. Omdat het bij een PPA om een tweezijdig contract gaat, kan een PPA tal van uiteenlopende en op de medecontractanten afgestemde vormen aannemen. PPA’s vindt men met voorrang bij grote stroomverbruikers (bv. industriële ondernemingen), handelaren, elektriciteitsbedrijven en exploitanten van hernieuwbare-energie-installaties zonder overheidssubsidiesystemen. De voordelen van een Power Purchase Agreement voor actoren op de energiemarkt zijn onder andere: zekerheid van prijzen op lange termijn, mogelijkheden ter financiering van investeringen in nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteiten of ter vermindering van risico’s bij de verkoop en inkoop van elektriciteit.


De Duitse Wet Hernieuwbare Energie (in Duitsland “EEG”) werd in het jaar 2000 als centrale bouwsteen van de energietransitie in Duitsland ingevoerd. Het doel van het energiebeleid achter de EEG bestaat erin, geleidelijk 80% van de stroomvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 te bereiken en zodoende het aandeel aan hernieuwbare energiebronnen in het bruto elektriciteitsverbruik te doen toenemen (§1 EEG 2017). De EEG garandeert installatie-exploitanten van hernieuwbare energiebronnen een vaste terugleververgoeding in ct/kWh voor 20 jaren, vanaf de datum van de ingebruikname. Voor de eerste installaties eindigt bijgevolg in het jaar 2021 de overheidssteun. Een nieuw instrument voor de verdere economische exploitatie van deze oude installaties, onafhankelijk van de EEG-subsidie, kunnen de zogenaamde Power Purchase Agreements zijn.