Onze klanten

Goed adviseren. Investeer in zuivere energie die de moeite loont.

Bij fotovoltaïsche zonne-energie gaat het om een betrouwbare en duurzame mogelijkheid om zuivere energie te winnen. De energie van de zon betekent daarbij echter ook een toekomstbestendige investering die de moeite loont – voor ons en voor onze zowel nationale als internationale klanten. Tot die laatsten behoren bij Enerparc o. a. investeerders, emissiehuizen, financieringsinstellingen, industriële exploitanten, elektriciteitsbedrijven alsook grondbezitters. Uit ervaring weten wij: aan de basis van een investering in hernieuwbare energiebronnen kunnen uiteenlopende motiverende factoren liggen – in deze context ontwikkelen wij voor u op maat gesneden diensten. Met ons ruime, flexibel configureerbare dienstenpakket bieden wij individuele oplossingen voor een succesvolle praktische realisatie van uw zonne-energiepark.

Grondbezitter

Afkomstig van de landbouw, de industrie of het grootgrondbezit – dat maakt niet uit: wij helpen u er bij, uw grondoppervlakken duurzaam en winstgevend te herscheppen. Daarbij komt het er bij ons steeds op aan, meerwaardes voor onze projectpartners en de hele regio te creëren. Zo bevorderen wij niet alleen de bescherming van klimaat en soorten, maar versterken wij ook de lokale waardetoevoeging. Gelijktijdig maakt u het mogelijk om uw regio door deze langdurig reine en vernieuwende vorm van de elektriciteitsproductie een positief imago te geven.


Industriële exploitant

Voor exploitanten van industriële installaties is zelf geproduceerde zonne-energie aantrekkelijk op twee niveaus. Enerzijds vormt een bedrijfseigen zonne-energie-installatie een extra bron van inkomsten – temeer omdat ondernemingen vaak over ongebruikte dakoppervlakten en open ruimtes beschikken die voorbestemd zijn voor de installatie van een fotovoltaïsche installatie. Anderzijds zorgen industriële installaties voor een positief effect op het imago en hebben ze zodoende invloed op de perceptie van de onderneming door het publiek. Wij nemen de plaats van technisch adviseur of projectmanager in; als contactpersoon coördineert deze al de werken en documenteert hij de vooruitgang van het project. 


Elektriciteitsbedrijf

Met de firma Sunnic Lighthouse GmbH die voor 100% onze dochteronderneming is, bieden wij een complete energiehandelsservice rond de zonne-energiecentrale. Als energiehandelshuis ligt onze expertise in de directe commercialisering van de geproduceerde elektriciteit en dit uit zowel onze eigen zonne-energieparken als andere hernieuwbare-energie-installaties. Wij bieden u de directe markttoegang tot de elektriciteitsbeurzen en bovendien hebben wij toegang tot verschillende handelsplatformen buiten elektriciteitsbeurzen. Hier ondersteunen wij onze klanten bij de coördinatie van handelsovereenkomsten en bij de afwikkeling van de transacties.


Financieringsinstellingen

Als financieringsinstelling krijgt u bij ons de grootst mogelijke zekerheid voor de investeringen van uw klanten. In de hoedanigheid van technisch adviseur beschikken wij over jarenlange expertise op het gebied van zonne-energie. Wij leveren een betrouwbare basis voor beslissingen – met behulp van onafhankelijke advisering, de uitwerking of controle van haalbaarheidsonderzoeken of gefundeerde rentabiliteitsberekeningen. Tijdens de lopende werkzaamheden monitoren wij de individuele processen – en herleiden zodoende potentiële risico’s tot een minimum. Daardoor leggen wij de basis voor succesvolle projecten en een verzekerde financiering. 


Investeerders

Als privé-investeerder vindt u in ons een expert op het gebied van zonne-energie die met zowel professionele knowhow als persoonlijke inzet en enthousiasme ageert – en er zodoende voor zorgt dat uw investering een veilige en winstgevende belegging wordt. Naast onze ervaren, gecertificeerde ingenieurs en projectmanagers staan daarvoor ook onze servicepartners, die de storingsvrije werking van de installaties en snel hulp bij een mogelijke storing garanderen, ter plaatse ter beschikking. Bij alle werkterreinen grijpen wij bovendien terug naar een beproefd netwerk aan experts.


Emissiehuizen

Als emissiehuis hebt u bij ons de mogelijkheid om uw zonne-energieportfolio onafhankelijk van initiatiefnemers, producenten en leveranciers uit te breiden. Daarbij verzekeren wij de verwerving en ontwikkeling van voor zonne-energie geschikte, milieuvriendelijke grondoppervlakken, nemen wij de technische en economische voorafgaande planning voor onze rekening of houden wij toezicht op de lopende werkzaamheden. In de hoedanigheid van algemeen aannemersbedrijf bieden wij bovendien de zekerheid van een competente en betrouwbare partner – opdat u zich op uw kernactiviteiten kunt concentreren.