Colofon

Gegevens conform § 5 TMG (Duitse Telecommunicatiewet)

Contact

ENERPARC AG
Kirchenpauerstr. 26
D-20457 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 75 66 449-0
Fax: +49 (0)40 75 66 449-65

E-mail: mail@enerparc.com
Internet: www.enerparc.com

Kantongerecht Hamburg, HRB 112789
btw-nr. DE 262727420

Raad van Bestuur: Christoph Koeppen, Frank Müllejans, Stefan Müller
President-commissaris: Dr. Andreas Tietmann

Inhoudelijk verantwoordelijk voor deze website:
Christoph Koeppen, Frank Müllejans, Stefan Müller

Vormgeving & realisatie

Die Visualisten GmbH
Visuelle Kommunikation (visuele communicatie)
Hirschgraben 30 | D-22089 Hamburg
[ www.dievisualisten.com ]

Deze website maakt gebruik van het Content Management System simple X CMS.

Cookiebeheer

Cookie-instellingen aanpassen

Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze internetpagina’s werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garant staan. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7 lid1 TMG (Duitse Telecommunicatiewet) verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving. Conform § 8 tot § 10 TMG (Duitse Telecommunicatiewet) zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, op overgemaakte of opgeslagen informatie van derden toezicht uit te oefenen of in verband hiermee onderzoek te doen naar de omstandigheden die op een illegale activiteit wijzen. Verplichtingen om informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving te verwijderen of te blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment, waarop een concrete schending van een bepaald recht bekend geworden is. Zodra bepaalde schendingen van bepaalde rechten bekend worden, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.
 
Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod omvat soms links naar externe websites van derden, op wier inhoud wij geen invloed uitoefenen. Daarom kunnen wij ook voor deze externe inhoud niet instaan. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment, waarop er een link vermeld werd, op mogelijke inbreuken gecontroleerd. Een illegale inhoud was op het moment, waarop er een lik vermeld werd, niet vast te stellen. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzingen, dat er een bepaald recht geschonden wordt, niet verwacht worden. Als bekend wordt dat van een schending van een bepaald recht sprake is, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
 
Auteursrecht
De door de exploitanten van de websites samengestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van verwerking buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor privé- en niet voor commercieel gebruik toelaatbaar. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant samengesteld werd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt van derden afkomstige inhoud als dusdanig gemarkeerd. Indien u desondanks een schending van het auteursrecht waarneemt, verzoeken wij u ons dit mee te delen. Wanneer schendingen van bepaalde rechten bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Merken en logo’s
De op de website gebruikte merken en logo’s zijn beschermd. De woordvorming Enerparc en het Enerparc logo zijn beschermde handelsmerken van de firma Enerparc AG. Het is niet toelaatbaar, deze merken en logo’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma Enerparc AG te gebruiken.