Walddrehna, Duitsland

Zonne-energiecentrale in Walddrehna, Duitsland

De 52 MWp vrijstaande fotovoltaïsche installatie werd op een voormalig militair terrein in het district Dahme-Spreewald in Brandenburg geïnstalleerd. Ze behoort tot de door de firma Enerparc AG zelf beheerde zonne-energie-installaties en werd door onze vakmensen ontworpen en gerealiseerd. Ook de exploitatie gebeurt door Enerparc. De installatie werd in juni 2012 na slechts twee bouwfasen binnen een tijdspanne van 16 weken bouwtijd op het stroomnet aangesloten. 

  • 52 MWp vrijstaande fotovoltaïsche installatie
  • Voltooid in juni 2012
  • EPC en investeerder Enerparc AG
  • 16 weken bouwtijd