Trundle & Peak Hill, Australië

Zonne-energiecentrale in Trundle & Peak Hill, Australië

Deze met de zon meedraaiende fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 2 x 6 MW worden actueel gebouwd en bevinden zich 400 km ten westen van Sydney. Enerparc heeft dit project zelf ontwikkeld en treedt als EPC en als investeerder op. De voltooiing is gepland voor de zomer 2020.

  • 2 x 6 MW Tracker-installaties
  • Voltooiing in de zomer 2020
  • EPC & investeerder Enerparc
  • Geplande bouwtijd: 4 maanden