Trundle & Peak Hill, Australië

Zonne-energiecentrale in Trundle & Peak Hill, Australië

Deze met de zon meedraaiende fotovoltaïsche installaties met een vermogen van 2 x 5 MW bevinden zich 400 km ten westen van Sydney. ENERPARC heeft dit project zelf ontwikkeld en treedt als EPC en als investeerder op. Het project werd voltooid in de zomer van 2021.

  • 2 x 5 MW Tracker-installaties
  • Voltooiing in de zomer 2021
  • EPC & investeerder Enerparc
  • Geplande bouwtijd: 4 maanden