Oekraïne

Met meerdere grootschalige fotovoltaïsche elektriciteitscentrales met een totaalvermogen van nagenoeg 400 MW in Oekraïne die in nauwe samenwerking met onze lokale partner RODINA gerealiseerd werden, behoren wij tot de grootste EPC-dienstverleners in deze regio.

Op de voorgrond te plaatsen, zijn EPCM-diensten voor projecten in Odessa en op de Krim voor een lokale investeerder die de rol van algemeen aannemersbedrijf op zich genomen heeft. Een proefinstallatie met 1 MW werd eind 2017 in Tsjernobyl direct aan de sarcofaag voltooid en wordt de basis voor een uitbreiding.