PPA

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een vaak op lange termijn, tussen een stroomafnemer (koper) en een installatie-exploitant (verkoper) van hernieuwbare energiebronnen afgesloten stroomafnamecontract. Dit contract regelt alle noodzakelijke condities, zoals de hoeveelheid elektriciteit, door onderhandelingen bedongen prijzen, de afwikkeling vanuit balansoogpunt of de contractduur. Omdat het bij een PPA om een tweezijdig contract gaat, kan een PPA tal van uiteenlopende en op de medecontractanten afgestemde vormen aannemen. PPA’s vindt men met voorrang bij grote stroomverbruikers (bv. industriële ondernemingen), handelaren, elektriciteitsbedrijven en exploitanten van hernieuwbare-energie-installaties zonder overheidssubsidiesystemen. De voordelen van een Power Purchase Agreement voor actoren op de energiemarkt zijn onder andere: zekerheid van prijzen op lange termijn, mogelijkheden ter financiering van investeringen in nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteiten of ter vermindering van risico’s bij de verkoop en inkoop van elektriciteit.