Industriële exploitant

Voor exploitanten van industriële installaties is zelf geproduceerde zonne-energie aantrekkelijk op twee niveaus. Enerzijds vormt een bedrijfseigen zonne-energie-installatie een extra bron van inkomsten – temeer omdat ondernemingen vaak over ongebruikte dakoppervlakten en open ruimtes beschikken die voorbestemd zijn voor de installatie van een fotovoltaïsche installatie. Anderzijds zorgen industriële installaties voor een positief effect op het imago en hebben ze zodoende invloed op de perceptie van de onderneming door het publiek. Wij nemen de plaats van technisch adviseur of projectmanager in; als contactpersoon coördineert deze al de werken en documenteert hij de vooruitgang van het project.