Grondbezitter

Afkomstig van de landbouw, de industrie of het grootgrondbezit – dat maakt niet uit: wij helpen u er bij, uw grondoppervlakken duurzaam en winstgevend te herscheppen. Daarbij komt het er bij ons steeds op aan, meerwaardes voor onze projectpartners en de hele regio te creëren. Zo bevorderen wij niet alleen de bescherming van klimaat en soorten, maar versterken wij ook de lokale waardetoevoeging. Gelijktijdig maakt u het mogelijk om uw regio door deze langdurig reine en vernieuwende vorm van de elektriciteitsproductie een positief imago te geven.