Energiehandel

Wij handelen: samen met onze dochteronderneming Sunnic Lighthouse GmbH, eveneens met maatschappelijke zetel in Hamburg (Duitsland), beheren wij sinds 2012 ons bestaand portfolio aan fotovoltaïsche installaties. Als energiehandelshuis ligt onze expertise daarbij in de directe commercialisering van de geproduceerde elektriciteit en dit zowel uit onze eigen zonne-energieparken als andere hernieuwbare-energie-installaties.

  • Markttoegang tot relevante elektriciteitsbeurzen 
  • Voedingsprognoses voor uw installaties
  • Energiehandel
  • Nieuwe registratie, commercialisering & facturering
  • Recht op schadeloosstelling voor schikkingen