Advisering

Wij nemen de technische advisering voor onze rekening: onze jarenlange ervaring op gebied van planning en bouw van grootschalige fotovoltaïsche installaties garandeert daarbij een betrouwbare, praktijkgerichte begeleiding. Technische planningsdocumenten die voor banken en investeerders als basis voor beslissingen dienen, bereiden wij zorgvuldig voor opdat aan alle eisen voldaan is.

  • Haalbaarheidsstudies
  • Locatieonderzoeken
  • Economisch-technische analyses
  • Technical Due Diligence
  • Monitoring van bouw, montage & ingebruikname