Investeren

Wij investeren in de zelf beheerde zonne-energiecentrales en dekken hier de complete waardeketen. Actueel heeft de firma Enerparc meer dan 600 zonne-energiecentrales met een vermogen van 3.000 MW in eigen beheer – zelf ontwikkeld, met een eigen team gebouwd en onder toezicht van eigen medewerkers. Enerparc neemt deel aan EEG-aanbestedingen, investeert in projecten met vaste teruglevertarieven en ontwikkelt subsidievrije zonne-energiecentrales in Europa met stroomafnamecontracten (PPA) voor elektriciteitsbedrijven of grootverbruikers.

  • 3.000 MW in eigen beheer
  • Planning, bouw & exploitatie
  • Deelname aan EEG-aanbestedingen
  • Ontwikkeling van subsidievrije zonne-energiecentrales

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een vaak op lange termijn, tussen een stroomafnemer (koper) en een installatie-exploitant (verkoper) van hernieuwbare energiebronnen afgesloten stroomafnamecontract. Dit contract regelt alle noodzakelijke condities, zoals de hoeveelheid elektriciteit, door onderhandelingen bedongen prijzen, de afwikkeling vanuit balansoogpunt of de contractduur. Omdat het bij een PPA om een tweezijdig contract gaat, kan een PPA tal van uiteenlopende en op de medecontractanten afgestemde vormen aannemen. PPA’s vindt men met voorrang bij grote stroomverbruikers (bv. industriële ondernemingen), handelaren, elektriciteitsbedrijven en exploitanten van hernieuwbare-energie-installaties zonder overheidssubsidiesystemen. De voordelen van een Power Purchase Agreement voor actoren op de energiemarkt zijn onder andere: zekerheid van prijzen op lange termijn, mogelijkheden ter financiering van investeringen in nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteiten of ter vermindering van risico’s bij de verkoop en inkoop van elektriciteit.


De Duitse Wet Hernieuwbare Energie (in Duitsland “EEG”) werd in het jaar 2000 als centrale bouwsteen van de energietransitie in Duitsland ingevoerd. Het doel van het energiebeleid achter de EEG bestaat erin, geleidelijk 80% van de stroomvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2050 te bereiken en zodoende het aandeel aan hernieuwbare energiebronnen in het bruto elektriciteitsverbruik te doen toenemen (§1 EEG 2017). De EEG garandeert installatie-exploitanten van hernieuwbare energiebronnen een vaste terugleververgoeding in ct/kWh voor 20 jaren, vanaf de datum van de ingebruikname. Voor de eerste installaties eindigt bijgevolg in het jaar 2021 de overheidssteun. Een nieuw instrument voor de verdere economische exploitatie van deze oude installaties, onafhankelijk van de EEG-subsidie, kunnen de zogenaamde Power Purchase Agreements zijn.