Projectmanagement

Zij die het overzicht hebben: onze projectmanagers begeleiden zonne-energieprojecten, gaande van de conceptie tot de evaluatie.

Opdat de praktische realisatie en de exploitatie van onze zonne-energie-installaties vlot en zoals gepland verlopen, begeleiden onze projectmanagers individuele bouwprojecten van de firma Enerparc AG. Daarbij nemen ze de coördinatie, de planning en de sturing van alle componenten, die van het betreffende project deel uitmaken, voor hun rekening. Omdat wij zonne-energieparken in de hele wereld realiseren, betekent dat: meerdere projecten gelijktijdig managen – deels in verschillende landen, met uiteenlopende cultuurgebieden, werkwijzen en omstandigheden.

Onze projectmanagers vrijwaren dat de vooraf vastgelegde projectdoelen binnen de geplande tijdspanne en binnen het overeengekomen budget bereikt worden. Ze zijn reeds bij de conceptie van een nieuw project betrokken, definiëren doelstellingen en termijnen en beoordelen ressources. Tijdens de planningsfase zijn ze voor de samenstelling van het betreffende team en uiteraard voor de kostenberekening verantwoordelijk. Tijdens de praktische realisatie behoort o.a. controlling tot hun takenpakket. Na voltooiing van het project nemen onze projectmanagers de eindafname alsook de analyse en definiëring van optimalisatiemogelijkheden voor hun rekening. 

De beroepstoetreding vindt plaats via klassieke projectmanagementstudies of als deeldiscipline in een vakrichting zoals bijvoorbeeld economische ingenieurswetenschappen of elektrotechniek.

  • Begeleiding van individuele bouwprojecten
  • Coördinatie, planning en sturing van alle projectcomponenten
  • Naleving van termijnen & ressource planning
  • Kostenberekening & -controle
  • Analyse van optimalisatiepotentieel