Ingenieurs

Onze vakmensen van de techniek. Gespecialiseerd in zonne-energiesystemen, planning en ingebruikname ontwikkelen zij onze fotovoltaïsche installaties.

Als het erop aan komt, de grootschalige zonne-energieparken van de firma Enerparc AG te plannen en in gebruik te nemen, zijn onze ingenieurs aan zet. Zij houden zich bezig met de ontwikkeling en constructie van onze technische processen. Als experts op het gebied van de bouw, planning en realisatie van de installaties sluiten hun individuele vakgebieden strak op elkaar aan. 

Onze systeemingenieurs selecteren bijvoorbeeld de betreffende zonne-energiecomponenten en toetsen passende modules, zodat er een concept voor de best mogelijke service uitgewerkt kan worden. Op hun beurt baseren onze planningsingenieurs zich hierop en brengen ze dat op het vooropgestelde grondoppervlak in de praktijk. Ze doen hierbij beroep op de individuele componenten en stellen ze zodanig samen, dat de installatie goed presteert. Opdat de uitgewerkte systemen op het stroomnet aangesloten kunnen worden, coördineren onze voor de ingebruikname verantwoordelijke ingenieurs bv. de bouw van elektriciteitstracés, communiceren met netwerkexploitanten en toetsen ze alle eisen die op technisch gebied in acht genomen moeten worden. 

Onze ingenieurs zijn afkomstig van de meest uiteenlopende sectoren, zoals bijvoorbeeld de elektrotechniek of bouwberoepen. Absoluut noodzakelijk is een surplus aan belangstelling voor hernieuwbare energiebronnen, het kunnen werken in een team, technische knowhow en het proactief handelen.

  • Plannings-, systeem- en voor de ingebruikname verantwoordelijke ingenieurs
  • Ontwikkeling en constructie van de fotovoltaïsche installaties
  • Module- en systeemsamenstelling
  • Vrijwaring van het prestatievermogen van de installaties
  • Communicatie met netwerkexploitanten