“In 2008 ben ik als medewerker nr. 7 bij Enerparc begonnen. Meteen na de universiteit – en in kantoren, waar wij nog voetbal konden spelen. Vandaag de dag ben ik zoiets als de “man van het geld” – en echt heel trots op wat wij de voorbije jaren gerealiseerd hebben.”
Marco Langone | Head of Treasury & Controlling bij de firma Enerparc AG

Finance

Analytisch, communicatief en empathisch: onze cijferexperten hebben hun hand op het stuur.

Wanneer heeft wie veel geld nodig? Onze financiële afdeling behoudt het overzicht. Met een slim team doen ze er alles aan, opdat de liquide middelen van de firma Enerparc AG optimaal verdeeld en gebruikt worden. Daarbij managen ze niet alleen de financiën van meer dan 300 zonne-energieparken, maar houden ze zich ook bezig met het onderhoud van leningen. Zij structureren en organiseren op de achtergrond – en zijn daardoor zo ongeveer de „Hidden Champions“ van onze onafhankelijke onderneming. 

Gaande van de opstelling van gedetailleerde verslagen tot meetings met verschillende banken: onze controllers hebben uitstekende analytische capaciteiten, maar kunnen zich gelijktijdig ook zeer empathisch in het gevoelige thema “Financiën” inleven. In principe hebben zij klassieke studies “Bedrijfseconomie” achter de rug – en meer dan gemiddeld veel belangstelling voor de met het oog op de toekomst veelbelovende en duurzame branche van de hernieuwbare energiebronnen.

  • Cijfers bruikbaar maken en aan het management overmaken
  • Maken van budgetplannen en verkoopprognoses
  • Controle van bedrijfsprocessen
  • Planning en praktische realisatie van strategische maatregelen
  • Optimalisatie van bestaande processen
  • Analyse van processen en zwakke plekken