Energiehandelaren

Analist in eender welke weersomstandigheden. Onze energiehandelaren hebben de elektriciteitsmarkt volledig in handen.

Schijnt vandaag de zon – en zo ja, hoe lang eigenlijk? Onze energiehandelaren kijken ’s morgens eerst naar buiten. Want: om de elektriciteit van de fotovoltaïsche installaties van de firma Enerparc AG winstgevend op de markt te brengen en te handelen, moeten er dagdagelijks actuele prognoses en offertes gemaakt worden. Dan is het de beurt aan het weer: zo is de opbrengst van hernieuwbare energiebronnen aan diverse schommelingen onderhevig, deze is immers moeilijk te voorspellen. Onze energiehandelaren houden daarom niet alleen de live-weergegevens in het oog, maar hebben ook de nationale en internationale markt volledig in handen. 

Met onze dochteronderneming Sunnic Lighthouse GmbH runnen wij een energiehandelsfirma, wier voornaamste werkterreinen in de handel, het speculatieve werk en de optimalisatie van tools en analysemethoden gesitueerd zijn. Onze energiehandelaren zijn meestal zijinstromers die geslaagde, door cijfers gekenmerkte studies, zoals bv. bedrijfseconomie, staathuishoudkunde of economische ingenieurswetenschappen, handelservaring, achter de rug hebben – en die een uitgesproken belangstelling voor hernieuwbare energiebronnen hebben.

  • Handel in hernieuwbare energiebronnen
  • Dagdagelijks actuele opmaak van prognoses en offertes
  • Uitwerken van nieuwe analysemethoden
  • Beslissingsmacht en risicobereidheid
  • Hoge mate aan verantwoordelijkheid
  • Dynamisch, gevarieerd actieterrein