Business-Development

Altijd een stap vooruit: onze Business-Developers houden zich bezig met de business van morgen.

En wat komt er daarna? Als er bij de firma Enerparc AG iemand in de toekomst kijkt, dan zijn dat onze Business-Development-Managers: altijd op de hoogte, voortdurend up-to-date. Met hun werk zorgen zij ervoor dat wij onszelf en onze onderneming continu verder kunnen ontwikkelen. 

Tot hun taken behoren de ontwikkeling en praktische realisatie van strategische bedrijfsideeën. Daardoor vormen zij voor ons een belangrijke tussenpersoon tegenover onze klanten. Onze Business-Development-Managers buigen zich hoofdzakelijk over externe projecten, ontwikkelen echter ook eigen concepten voor de firma Enerparc AG. Daarbij voeren zij gesprekken met klanten, maken zij offertes en werken zij projectportfolio’s uit. Zij hebben nauw contact met al onze afdelingen om de relevante informatie over een project bijeen te brengen en voor onze klanten bruikbaar te maken. Omdat onze firma Enerparc AG projecten in de hele wereld realiseert, zijn onze Business-Development-Managers ongeveer één keer per maand op reis – de resterende tijd van hun dagelijkse werk bestaat uit meetings, telefoongesprekken en conferenties. 

  • Ontsluiten van nieuwe actieterreinen, afzetmarkten, producten en klanten
  • Verdere ontwikkeling van bestaande actieterreinen
  • Maken van prognoses van toekomstige trends
  • Strategieontwikkeling, opmaken van businessplannen
  • Monitoring en rapportering
  • Concurrentieanalyse