Onze afdelingen

Veelzijdige disciplines, uiteenlopende specialisten, één team.

Onze firma Enerparc AG betreedt verschillende werkterreinen rond de planning, de vestiging, de werking en de distributie van zonne-energie-installaties resp. van de gegenereerde energie. Dienovereenkomstig bieden er zich bij ons uiteenlopende vacatures in tal van disciplines aan.